Menu Luk

Blog

Hvordan virker akupunktur?

Akupunktur virker på utroligt mange lidelser og symptomer, men hvorfor er det egentlig at det virker så godt? I det nedenstående har jeg udfra tørre fakta, biokemi og spritnye undersøgelser forsøgt at besvare spørgsmålet og samtidig perspektivere det til begrebet “Qi”, som man ofte støder på i den alternative verden, ikke mindst i akupunkturen.

Vi har længe vidst at akupunktur har en god effekt ved fx smertebehandling. Det har det bl.a. fordi den elektriske spænding, der opstår når nerverne i akupunkturpunktet stimuleres med nålen, aktiverer kroppen til at frigive neurotransmittere.

I forbindelse med en smertepåvirkning sendes der signal med disse neurotransmittere via CNS (centralnervesystemet) op til hjernen. Vi har en snedig feed-back mekanisme, der bevirker at der lynhurtigt bliver kommunikeret imellem hjerne og smerteramt område med henblik på at minimere skaderne og dæmpe smerterne hurtigst muligt. (Alle organismer er skabt til at ville opretholde balance, og det gør den bedst ved at udligne skader hurtigst muligt.) Det første smertesignal udløser smerte, men ved det næste er kroppen allerede i gang med at berolige nerverne vha de såkaldt inhibitoriske nervesynapser. De hæmmer ved at mindske adgangen af smertesignalerende stoffer til det sted i hjernen, hvor smerten skal registreres. Hvis det ikke registreres i hjernen mærkes smerten kort sagt ikke. Stoffet, der hæmmer smertesynapsen er enkefalin[i] og er en såkaldt neurotransmitter.

Vores krop går med livrem og seler når det gælder om at opretholde balancen, så i tilfælde af smertepåvirkning assisteres enkefalin som oftest af endorfin, der måske er en af de mest kendte neurotransmittere. Effekten af endorfiner som smertestillere vurderes til at være 50-200 gange stærkere end morfin.

En af måderne akupunktur virker på er ved at aktivere den smertehæmmende proces vha. enkefalin, og samtidig stimulere til frigivelse at endorfiner, der smertelindrer akut.

Serotonin, der er af afgørende betydning for vores mentale velbefindende er endnu en neurotransmitter. Det forklarer, hvorfor akupunktur virker på fx depression, stress og angst.

Forsøg har vist at akupunktur medvirker til en nedregulering af det sympatiske nervesystem, som er aktivt i forbindelse med fx stress. Samtidig stimulerer det, det parasympatiske nervesystem, der kort sagt står for kroppens evne til at genoplade batterierne så vi kommer os hurtigt efter sygdom, stress og skader.

Lad os folde det lidt ud

Nyeste studier af effekten af akupunktur viser at det ikke kun er de specifikke neurotransmittere, som enkefalin, endorfin og serotonin, der påvirkes ved akupunktur[ii]. De såkaldte puriner – herunder ATP (Adenosintrifosfat) og Adenosin påvirkes også. ATP er energirige molekyler, der når de aktiveres frigiver energi til cellerne, og videre ud i kroppens muskler. Helt generelt kan man sige at puriner medvirker til nervesynapser, idet de styrer transporten af ioner henover cellemembranen, der bliver gennemtrængelig for ionerne: Na+, K+ og Ca++. Disse ioner indgår i natrium-kalium-pumpen, der er drivkraften bag en nervesynapse[iii].

nervecelle

Lidt forsimplet, så fungerer vores nerver pga. den elektriske spænding, der er tilstede imellem cellernes indre og ydre væg. Purinerne er altså med til at styre at denne spænding står på den rette frekvens hele tiden, da de styrer, hvad der lukkes ind og ud.

For at vende tilbage til akupunkturen, så har forsøg (i 2010, 2012, 2016, 2018[iv]) med mus vist at adenosinreceptorer er afgørende for at kunne opnå effekt af akupunktur. Blokeres der helt for de purinerge signaler, så ATP ikke aktiveres, så opnås der ingen effekt af akupunkturen.

Dermed kan det konkluderes at en påvirkning af ATP-receptorerne meget vel kan være hemmeligheden bag akupunkturens virkning helt overordnet, og det der sætter skub i energien og altså ofte også helbredelsen af en lidelse, eller dæmpning af et symptom.

ATP og adenosin findes overalt i kroppen, og er involveret i stort set alle de biokemiske processer, der foregår. Det giver altså god mening at akupunktur virker på så utroligt mange symptomer og lidelser, og ikke kun på smerter.

Hvordan hænger det sammen med”Qi”?

Den klassisk kinesiske forklaring på, hvorfor akupunktur virker er at nålene påvirker kroppens Qi og skaber balance i denne, hvis den fx har forskubbet sig til at være for meget i den ene eller anden del af kroppen, er stagneret eller i over- eller underskud. Qi kan, løst oversat og fortolket med vestlige briller, sammenlignes med energi, eller energiflow. Når der stimuleres med akupunkturnåle i bestemte punkter på kroppen, i forhold til bestemte lidelser og symptomer, kan man flytte energien derhen i kroppen, hvor den er mest hensigtsmæssig, og gør mest gavn i forhold til at opretholde balance i hele systemet.

I perspektiv til ovenstående bliver begrebet Qi forhåbentligt mere håndgribeligt, og effekten af akupunktur mindre mystisk, når Qi kan oversættes til noget så elementært som ATP, som altså bare er energi, og som er nødvendigt for alle de vigtige processer i vores krop.

Resumé

  • Akupunktur virker hæmmende på de smerteudløsende receptorer samtidig med at det virker stimulerende på de smertedæmpende endorfiner.
  • Akupunktur dæmper effekten af det parasympatiske nervesystem, og kan nedregulere stresshormoner. Samtidig styrker det processerne i det parasympatiske nervesystem og fremmer restitution, afslapning og frigivelse af stoffer, der stimulerer det parasympatiske nervesystem.
  • Akupunktur virker helt overordnet ved påvirkning af ATP, der er kroppens overordnede energiressource. ATP er til stede alle steder i kroppen, hvilket forklarer akupunkturens brede effekt.
  • Begrebet Qi fra TCM kan sammenlignes med ATP. ATP = ENERGI

Af: Mireille Mille Stærk

Indehaver af Stærk Akupunktur, I Odense

Cand.mag. i litteratur, kommunikation og retorik (2010)

Teksten er et genopslag fra bloggen på www.staerkakupunktur.com fra 9.7.2018

Kilder:

[i] (kilde.Bruun Jensen, 2012: 93), (Berne & Levy: 2010:50-218).

[ii] https://www.etcma.org/news/so-how-does-acupuncture-work-/

[iii] (Berne & Levy: 2010:50-218)

[iv] https://www.etcma.org/news/so-how-does-acupuncture-work-/

https://www.dr.dk/levnu/tips-fra-dr/chris-macdonald-om-smerte

https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0192415X08006107

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304394008002383

”Acupuncture for Cronic pain – Individual Patient Data Meta Analysis” In.: Vickers et al. Archives of Internal Medicine, 2012; 172(19):1444-1453.

Related Posts